Rubriky
Nezařazené

Stavby od 1. 1. 2014 právně zmizí

V březnu 2012 vyšel ve Sbírce zákonů nový občanský zákoník (89/2012 Sb.) Ten vychází mj. ze zásady superficies solo cedit (povrch ustupuje půdě). Stavby proto přestanou být nemovitostmi a stanou se součástí pozemku, na němž stojí. Právně zmizí. Stane se tak dnem 1.1.2014, dnem kdy nabude účinnosti nový občanský zákoník.