Rubriky
Nezařazené

Nový zákon o obchodních korporacích

Zákon o obchodních korporacích, který nabude účinnosti dne 1.1.2014, nahradí zčásti dosud platný obchodní zákoník. Obchodní společnosti, nově obchodní korporace, jsou povinny do 30.6.2014 přizpůsobit společenské smlouvy novému zákonu o obchodních korporacích. Obdobně se musí do 30.6.2014 aktualizovat i smlouvy o výkonu funkce; pokud se tak nestane, platí, že výkon funkce statutárního orgánu je bezplatný!
Případné dotazy k novému zákonu o obchodních korporacích směřujte prostřednictvím emailu: office@balin-advokati.cz nebo tel.: +420 737 158 834.