Dědické řízení - advokát Plzeň

Dědické řízení probíhá u notáře přiděleného soudem. Pokud se nevyznáte v právu, může se vám stát, že druhá strana, zastoupená advokátem, bude na váš úkor v dědickém řízení úspěšnější.  Pokud potřebujete pomoci s vyřízením dědictví, budeme vás na základě plné moci zastupovat v dědickém řízení a hájit vaše zájmy. Nejprve vám vysvětlíme postup v dědickém řízení po úmrtí zůstavitele (lhůty, poplatky u notáře, úpravu v zákoně, atd.) a probereme s vámi další postup a vaši situaci. 

Klienty hájíme rovněž v dědických sporech (př. vydědění). Otevíráme dodatečné projednání dědictví. Zajistíme odhad ceny nemovitosti pro dědické řízení. V dědictví zastupujeme rovněž cizince.

Řešíme dědictví zatížené dluhy, exekucemi. V případě dědictví zatíženého dluhy máme pro vás připraveno několik variant řešení zadlužení.

Zajistíme pro vás ocenění dědictví a případný prodej zděděného majetku (např. i drobné spoluvlastnické podíly na nemovitostech). Řešíme rovněž digitální dědictví jako např. kryptoměny (bitcoiny), účty na sociálních sítích, emaily apod.

S čím vám umíme pomoci

Zastupování v dědickém řízení

Pokud potřebujete zastoupit, budeme vás na základě plné moci zastupovat v dědickém řízení bez nutnosti vaší účasti u soudu nebo notáře. Nemusíte se tak obávat, že na váš úkor někdo jiný získá nespravedlivě dědictví. Budeme hájit vaše zájmy.

Právní zastoupení při vydědění

Byl jste vyděděn nebo naopak chcete někoho vydědit? Pomůžeme vám ke spravedlivému dědictví nebo ošetříme vydědění tak, aby bylo dle zákona platné. 

Právní konzultace

V průběhu dědického řízení nebo nejlépe ještě před ním se na nás můžete obrátit ohledně právních rad souvisejících s vypořádáním dědictví. 

Komplikované dědictví, spory, dluhy

Dědické řízení je mnohdy komplikované, zejména pokud se pozůstalí o dědictví přou nebo pokud je dědictví zatížené dluhy. Máme s řešením takových případů zkušenosti a poradíme vám různé možnosti řešení.

Ocenění majetku, digitální dědictví

Zajistíme pro vás ocenění majetku i jeho prodej. Umíme si poradit i s digitálním dědictvím jako kryptoměny, emaily, účty a pod. 

Zastupování v soudním řízení

Pokud vaše dědické řízení  nebude probíhat hladce, můžeme hájit vaše zájmy u soudu a zastupovat vás. Můžeme vám tím ušetřit spoustu času, nervů i peněz. Advokát bude hájit vaše dědické zájmy a většinou vše proběhne rychleji.  

Proč vybrat právě nás

Dlouholetá praxe

S dědickým právem máme mnohaleté zkušenosti, často řešíme komplikovaná dědictví a dědické spory. Výjimkou nejsou ani exekucemi zatížená dědictví. 

Úvodní konzultace zdarma

Bezplatná prvotní konzultace. Zorientujeme se ve vaší situaci a domluvíme podmínky spolupráce. Cenu budete znát předem. 

Digitální dědictví

Umíme poradit i v případě dědictví kryptoměn jako bitcoiny a další, emailové schránky, účty na sociálních sítích a jiné elektronické dědictví. 

Zastupujeme i cizince

V dědickém řízení zastupujeme i cizince, mluvíme německy a anglicky. 

Diskrétnost

Jsme si vědomi, že dědictví je citlivé téma, diskrétnost je pro nás samozřejmostí. 

Časté dotazy

Jak probíhá dědické řízení, kam se obrátit?

Dědické řízení  v ČR začíná tak, že lékař oznámí úmrtí místně příslušnému matričnímu úřadu a ten následně předá informaci soudu, který zahájí sám dědické řízení. Soud vybere notáře kvůli nestrannosti a ten vede dědické řízení. Pokud zemřelá osoba neměla majetek ani dluhy, i tak musí proběhnout dědické řízení. Notář následně předvolá osobu, která vybavila pohřeb. Není tedy nutné kontaktování notáře. Pokud ale máte podezření, že byste mohli být z dědictví opomenuti, můžete notáře nebo rovnou advokáta kontaktovat již v této fázi. 

Jaká je cena dědického řízení?

Poplatky za dědické řízení se skládají z poplatků za notáře, jehož odměna je stanovena pevně vyhláškou č. 196/2001 Sb. a závisí také na hodnotě majetku. A případně poplatků za advokáta, pokud využijete jeho služeb. 

Potřebuji advokáta pro dědické řízení?

Není to povinnost, můžete se zastupovat sami. Ale dobrý  právník se zkušenostmi z dědického řízení zvýší šance na rychlé vyřízení pozůstalosti a může vám  ušetřit čas i peníze tím, že bude hájit vaše zájmy před neoprávněným dědictvím někoho jiného. Zejména v komplikovaných případech, kdy se dědí nemovitosti zatížené exekucemi či v případě sporů o dědictví je určitě na místě nechat se zastupovat advokátem specializovaným na dědické řízení. 

Jak probíhá oceňování majetku v dědictví?

Majetek zesnulého se oceňuje k datu jeho smrti  včetně jeho dluhů, přičemž někdy stačí jen souhlasné prohlášení dědiců. Někdy je nutný ale i znalecký posudek, zejména když dojde na spory o dědictví. 

Co je to "konečné jednání"?

Na konečné jednání jsou notářem předvoláni všichni potenciální dědicové, provádí se soupis majetku oceňuje se pozůstalost a čte se případná závěť. Dědicové mohou dědictví odmítnout nebo uplatnit výhrady k soupisu pozůstalosti. Poté následuje dohoda o vypořádání dědictví nebo usnesení o rozdělení dědictví dle zákona. 

Jak dlouho trvá dědické řízení?

Notář se vám ozve obvykle do 2 měsíců, dědické řízení obvykle trvá kolem 4 – 6 měsíců, záleží na složitosti případu. 

Co je dodatečné dědické řízení?

Znovuotevření dědictví a opakované projednání nastává v případě, že vyjde po uzavření dědictví najevo, že zesnulý měl ještě další majetek, který nebyl do dědického řízení zahrnutý.