GDPR (General Data Protection Regulation)

Dnem 25. května 2018 nabude účinnosti nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů. Nařízení klade vysoké nároky pro firmy, které nakládají s osobními údaji svých zákazníků nebo uživatelů. Připravte Vaši firmu na GDPR a vyhněte se vysoký pokutám na nedodržení GDPR.