Jednatel a prokurista

Starší právní úprava účinná do 31.12.2013 neumožňovala, aby jednatel a prokurista mohli společně jednat. Vrchní soud v Praze ve svých rozhodnutích sp. zn. 14 Cmo 184/2014 a 14 Cmo 576/2014 odstranil pochybnosti nové soukromé právní úpravy a společné jednání jednatele a prokuristy opět odmítl s odůvodněním o rozdílnosti obou zastoupení.