Rozvodový právník Plzeň

Jsme advokátní kancelář v Plzni. Zastupujeme klienty v rozvodových řízeních, ať již sporných (manželé nejsou na rozvodu dohodnuti) či v tzv. nesporných, kdy se manželé na rozvodu domluví (tzn. domluví se na úpravě poměrů dětí a dále na vzájemném majetkovém vyrovnání).

Dokážeme pro své klienty získat v rámci vypořádání společného jmění manželů (tzv. SJM) po rozvodu majetek.

V případě, že druhý z manželů užívá vaši společnou nemovitost, zajistíme vám odpovídající finanční vypořádání nebo získání nemovitosti pro vás.

Zajistíme odhad ceny nemovitosti určené k vypořádání mezi manžely. Vyřešíme složité případy vypořádání majetku, který je zatížen dluhy, hypotékou, či exekucí.

Působíme v Plzni a okolí, zastupujeme rovněž cizince při vypořádání majetku po rozvodu.

S čím vám umíme pomoci

Rozvody sporné i nesporné

Ať už jste s manželem na rozvodu dohodnuti nebo ne a máte jinou představu o výživném, výchově dětí nebo rozdělení majetku po rozvodu, budeme hájit vaše zájmy a snažit se vám pomoci s co nejlepším řešením pro vás.

Sepsání a podání žádosti o rozvod

Můžeme pro vás sepsat žádost o rozvod a podáme ji za vás k příslušnému soudu. Máme s tím bohaté zkušenosti, takže přesně víme, co a jak. 

Vypořádání SJM (společného jmění manželů)

Vypořádání společného jmění manželů je po rozvodu mnohdy složité, pokud se manželé nedokáží dohodnout. Umíme poradit a budeme vás zastupovat tak, abyste z rozvodu vyšli se spravedlivým podílem. 

Výživné pro děti i rozvedeného manžela/lku

Věděli jste, že po rozvodu mají na výživné nárok nejen nezletilé děti, ale za určitých podmínek i opuštěná manželka/manžel? Poradíme vám, za jakých podmínek a vyjednáme pro vás adekvátní výživné. 

Úprava styku s dětmi, svěření do péče

Připravíme pro vás dohodu o úpravě poměrů nezletilých dětí. 

Náhradní mateřství

Náhradní (surogátní) mateřství je situace, kdy je plod biologických rodičů donošen náhradní matkou. Tento proces není v ČR zakázaný, na rozdíl od některých jiný zemí. V této situaci může ovšem vyvstat celá řada právních otázek. Provedeme Vás celým procesem od výběru náhradní matky, osvojení dítěte, popření otcovství až po zpracování smluvní dokumentace.

Proč vybrat právě nás

Dlouholetá praxe

S rodinným právem máme mnohaleté zkušenosti, často řešíme komplikované rozvody a vypořádání majetku po rozvodu.  Rozvody jsou jednou z našich hlavních specializací. 

Úvodní konzultace zdarma

Bezplatná prvotní konzultace. Zorientujeme se ve vaší situaci a domluvíme podmínky spolupráce. Cenu budete znát předem. 

Individuální přístup

Ke každému rozvodu přistupujeme individuálně a snažíme se v této citlivé záležitosti být empatičtí a vyřešit spory dohodou. Mnohdy to bohužel není možné a tak přichází na řadu zastupování u soudu.  

Zastupujeme i cizince

V rozvodovém řízení zastupujeme i cizince, mluvíme německy a anglicky. 

Diskrétnost

Jsme si vědomi, že rozvod je citlivé a intimní téma, diskrétnost je pro nás samozřejmostí. 

Časté dotazy

Jak probíhá rozvod? Co je sporný a nesporný rozvod?

Manželství může být v ČR rozvedeno pouze soudem. Rozvodové řízení začíná podáním příslušného návrhu na rozvod. Pokud se manželé na rozvodu dohodli a dohodli i vypořádání majetku, jde o nesporný rozvod. V tom případě soud nezkoumá příčiny rozvodu. Musíte splňovat ale 2 podmínky – manželství trvá alespoň 1 rok a alespoň půl roku spolu manželé nežijí. 

Sporný rozvod je případ, kdy jeden z manželů s rozvodem nesouhlasí nebo nesouhlasí s jeho podmínkami, tj. s vypořádáním SJM nebo kdo bude vychovávat děti. Tento druh rozvodu je samozřejmě náročnější a tím i dražší. Soud zde zjišťuje příčiny rozvratu manželství a před rozvodem je nutné rozhodnutí o výživě a výchově dětí. Až pak se řeší majetkové vyrovnání. 

Jaká je cena rozvodového řízení?

Záleží, zda si najmete rozvodového advokáta a jak bude rozvod komplikovaný. Cena se skládá ze soudních poplatků (2000 Kč) a z odměny advokátovi. Odměna advokáta závisí na tom, kolik času bude muset strávit případem, jak bude rozvod komplikovaný. I u rozvodů nesporných, tj. když se manželé na rozvodu dohodnou a dohodnou si i podmínky, se může stát, že se bez advokáta rozvod neúměrně protáhne a prodraží. U nás se cenu dozvíte na úvodní schůzce. Bez znalosti detailů se cena nedá předem určit.

Potřebuji rozvodového právníka?

Není to povinnost, můžete se zastupovat sami. Ale dobrý rozvodový právník zvýší šance na rychlý rozvod a může vám  ušetřit spoustu nervů i peněz, protože bude hájit vaše zájmy i v případě vypořádání společného jmění manželů nebo výživného. 

Jak se řeší ohodnocení majetku manželů?

Dokážeme zajistit ocenění nemovitostí. Řešíme i složité případy v situaci, kdy je nemovitost zatížená hypotékou nebo exekucí. 

Co potřebuji na úvodní schůzku?

Na schůzce budeme probírat vaši situaci a možná i citlivé soukromé věci. Jsme diskrétní a nemusíte mít obavy. Připravte si, prosím, případné dotazy a tyto dokumenty:

  1. Oddací list
  2. Rodné listy dětí
  3. Listiny k majetku (výpis z katastru nemovitostí, technické průkazy vozidel)