Zaknihování akcií

Od 1. 10. 2016 je účinná novela zákona o veřejných zakázkách, která mj. říká, že účastník veřejné zakázky (akciová společnost) bude vyloučena ze zadávacího řízení, pokud nemá vydány výlučné zaknihované akcie.
Pro přeměnu listinných akcií na zaknihované nás neváhejte kontaktovat.