Preventivní restrukturalizace

Zákon o preventivní restrukturalizaci transponuje směrnici ES o restrukturalizaci a insolvenci v části týkající se preventivní restrukturalizace. Preventivní restrukturalizace nabízí podnikatelům flexibilní nástroj k včasnému odvrácení hrozícího úpadku a záchrany životaschopných obchodních závodů. Podnikatelům umožňuje vyhnout se insolvenčnímu řízení a dále pokračovat v provozu.

V i případě, že se restrukturalizace nepodaří, zbaví se manažeři a členové statutárních orgánů osobní odpovědnosti spojené s případným následujícím úpadkem obchodní korporace. Firmy ve finančních potížích, mají moznost řešit svou situaci jinak než velmi nepříjemnou formou insolvenčního řízení, a to dohodnout se svými věřiteli, resp.  jen s jejich částí, a to proti vůli jiných věřitelů.

Restrukturalizace vytvoří ochranu před případnými agresivními věřiteli a před postižením firemního majetku exekucí. Věřitelům, zejména těm, kteří poskytuji úvěrové financováni související s provozem závodu, nový zákon v procesu restrukturalizace naopak poskytuje určitou ochranu. 

Mechanizmus restrukturalizace stojí na jednání s věřiteli, a jejich následném hlasování o podnikatelem připraveném restrukturalizačním plánu, přičemž jej lze nesouhlasícím věřitelům i vnutit. Takové jednání se však zpravidla neobejde bez kvalifikované pomoci.

Součástí restrukturalizace jsou nezbytné instituty jako výzva dotčeným věřitelům, se kterými hodlá zájemce o restrukturalizaci jednat, příprava tzv. sanačního projektu, ve kterém podnikatel shrne svou ekonomickou situaci, popíše návrh restrukturalizačních opatření, které hodlá přijmout, uvede práva věřitelů, která budou restrukturalizací zasažena a odhad nákladů, a především pak navazující restrukturalizační plán, jakožto výsledek vyjednávání s věřiteli.  Takové dokumenty jsou vysoce odborné a prakticky je nelze bez pomoci odborníka připravit.   

Součástí restrukturalizace může být i přezkum dotčených pohledávek ze strany restrukturalizačního správce, tedy nezávislé třetí osoby.

S čím vám umíme pomoci

Rozvody sporné i nesporné

Ať už jste s manželem na rozvodu dohodnuti nebo ne a máte jinou představu o výživném, výchově dětí nebo rozdělení majetku po rozvodu, budeme hájit vaše zájmy a snažit se vám pomoci s co nejlepším řešením pro vás. 

Sepsání a podání žádosti o rozvod

Můžeme pro vás sepsat žádost o rozvod a podáme ji za vás k příslušnému soudu. Máme s tím bohaté zkušenosti, takže přesně víme, co a jak. 

Vypořádání SJM (společného jmění manželů)

Vypořádání společného jmění manželů je po rozvodu mnohdy složité, pokud se manželé nedokáží dohodnout. Umíme poradit a budeme vás zastupovat tak, abyste z rozvodu vyšli se spravedlivým podílem. 

Výživné pro děti i rozvedeného manžela/lku

Věděli jste, že po rozvodu mají na výživné nárok nejen nezletilé děti, ale i opuštěná manželka/manžel? Poradíme vám, za jakých podmínek a vyjednáme pro vás adekvátní výživné. 

Úprava styku s dětmi, svěření do péče

Připravíme pro vás dohodu o úpravě poměrů nezletilých dětí. 

Zastupování v soudním řízení

Pokud váš rozvod nebude probíhat hladce, můžeme hájit vaše zájmy u soudu a zastupovat vás. Nejenže vám to ušetří spoustu nervů, ale i peněz.  Mnohdy je totiž pro manžele složité spolu mluvit bez emocí. Rozvodový právník  za vás argumentuje věcně, neutrálně a bez emocí, takže dohoda s druhou stranou je pak více pravděpodobná a rychlejší. 

Proč vybrat právě nás

Spolupracujte s profesionály, nechte si poradit přímo od insolvenčního správce. 

Jsme profesionálové

Zákon o preventivní restrukturalizaci  velmi úzce souvisí s insolvenčním právem, v tomto oboru jsme profesionálové. Dlouhodobě velmi úzce spolupracujeme s insolvenčním správcem Insolvenční a správcovská v.o.s., který působí jako insolvenční správce již od roku 2012, a za tuto dobu byl pověřen řešením úpadku desítek obchodních korporací, přičemž v této souvislosti spravoval majetek v řádu stovek miliónů. 

Úvodní konzultace zdarma

Bezplatná prvotní konzultace. Zorientujeme se ve vaší situaci a domluvíme podmínky spolupráce. Cenu budete znát předem. 

Přesah znalostí

Máme zkušenosti z práva, ekonomie, daní i účetnictví. Společně Vás bezpečně provedeme procesem preventivní restrukturalizace a budeme hájit v souladu se zákonem Vaše práva a zájmy.

Časté dotazy

Jak probíhá rozvod? Co je sporný a nesporný rozvod?

Manželství může být v ČR rozvedeno pouze soudem. Rozvodové řízení začíná podáním příslušného návrhu na rozvod. Pokud se manželé na rozvodu dohodli a dohodli i vypořádání majetku, jde o nesporný rozvod. V tom případě soud nezkoumá příčiny rozvodu. Musíte splňovat ale 2 podmínky – manželství trvá alespoň 1 rok a alespoň půl roku spolu manželé nežijí. 

Sporný rozvod je případ, kdy jeden z manželů s rozvodem nesouhlasí nebo nesouhlasí s jeho podmínkami, tj. s vypořádáním SJM nebo kdo bude vychovávat děti. Tento druh rozvodu je samozřejmě náročnější a tím i dražší. Soud zde zjišťuje příčiny rozvratu manželství a před rozvodem je nutná dohoda o výživě a výchově dětí. Až pak se řeší majetkové vyrovnání. 

Jaká je cena rozvodového řízení?

Záleží, zda si najmete rozvodového advokáta a jak bude rozvod komplikovaný. Cena se skládá ze soudních poplatků (cca 2000 Kč) a z odměny advokátovi. Odměna advokáta závisí na tom, kolik času bude muset strávit případem, jak bude rozvod komplikovaný. I u rozvodů nesporných, tj. když se manželé na rozvodu dohodnou a dohodnou si i podmínky, se může stát, že se bez advokáta rozvod neúměrně protáhne a prodraží. U nás se cenu dozvíte na úvodní schůzce. Bez znalosti detailů se cena nedá předem určit.

Potřebuji rozvodového právníka?

Není to povinnost, můžete se zastupovat sami. Ale dobrý rozvodový právník zvýší šance na rychlý rozvod a může vám  ušetřit spoustu nervů i peněz, protože bude hájit vaše zájmy i v případě vypořádání společného jmění manželů nebo výživného. 

Jak se řeší ohodnocení majetku manželů?

Dokážeme zajistit ocenění nemovitostí. Řešíme i složité případy v situaci, kdy je nemovitost zatížená hypotékou nebo exekucí. 

Co potřebuji na úvodní schůzku?

Na schůzce budeme probírat vaši situaci a možná i citlivé soukromé věci. Jsme diskrétní a nemusíte mít obavy. Připravte si: DOPLNTE  Připravte si také dotazy, co vás zajímá.