Josef Balín logo

Komplexní právní služby

Naše advokátní kancelář poskytuje profesionální právní služby v České republice a prostřednictvím zahraničních kolegů i v Německu, Rakousku, Švýcarsku a na Slovensku. Klientům nabízíme především vysokou úroveň právního poradenství a zahraniční zkušenosti získaných mimo jiné na univerzitách v Německu či Rakousku. Díky předchozím pracovním zkušenostem jak u velkých nadnárodních právních firem, tak v malých advokátních kancelářích, jsme získali přehled v různých oblastech práva a zkušenosti s řešením různých typů problémů. To je naší jedinečnou výhodu oproti jiným advokátním kancelářím. Této výhody dovedeme ve prospěch klienta při právním poradenství i soudních jednáních bezezbytku využít! Komplexní právní služby poskytujeme jak fyzickým osobám, tak podnikatelským subjektům v českém a německém jazyce, přičemž je důsledně respektována povinnost mlčenlivosti, osobní přístup a individuální požadavky klientů.

Zahraničí

Klientům nabízíme zahraniční zkušenosti a právní poradenství v českém a německém jazyce. Spolupracujeme se zahraničními advokátními kancelářemi, především s několika advokátními kancelářemi z Německa. Jsme však schopni klientovi pomoci s právním zastoupením i v jiných zemích.

Obchodní právo

Poskytujeme právní služby v celé šíři obchodního práva, do nějž spadá například zakládání a likvidace obchodních společností, soudní spory týkající se dodavatelsko - odběratelských vztahů, poradenství statutárním orgánům, převody obchodních podílů atd.

Trestní právo

Obhajujeme obviněné v trestních řízeních, a to od přípravného řízení, přes hlavní líčení, odvolací řízení až po podání dovolání u Nejvyššího soudu. Zastupujeme poškozené. Sepisujeme trestní oznámení, stížnosti, žádosti o propuštění z vazby atd.

Rodinné právo

Zastupujeme klienty mj. v rozvodových řízeních, v řízeních o vyživovací povinnosti, o vypořádání společného jmění manželů či v řízeních o popření otcovství.
Více

Dědické právo

Zastupujeme dědice v dědickém řízení včetně dědických sporů. Sepisujeme závěti, poskytujeme poradenství např. při zanechání dluhů zůstavitelem.
Více

Pracovní právo

Sepisujeme mj. pracovní smlouvy, výpovědi, interní směrnice. Máme bohaté zkušenosti s pracovněprávními spory jak z pohledu zaměstnavatele, tak jako právní zástupci zaměstnance.

Právní audit (DD)

Klientům nabízíme právní audit zejména při koupi obchodního podílu, při koupi nemovitostí či při koupi podniku. Díky tomu pomáháme klientům předejít možným rizikům a nepříjemným překvapením.

Smlouvy

Pro klienty sepisujeme řady druhů smluv odpovídající právě jejich konkrétním požadavkům (kupní, zprostředkovatelské, darovací, o dílo, příkazní, smlouvy o přepravě apod.)

Fúze a akvizice (M&A)

Klientům poskytujeme právní služby zejména při prodejích podniků a při přeměnách obchodních společností (fúze, rozdělení, změna právní formy, příhraniční přemístění sídla).​

Insolvence

Zastupujeme dlužníky a věřitele v insolvenčních řízeních, tzn. přihlašujeme pohledávky, sepisujeme insolvenční návrhy či bráníme klienta proti tzv. šikanózním insolvenčním návrhům. Sepisujeme návrhy na oddlužení, tzv. osobní bankrot. Podrobnější informace naleznete na www.oddluzeni-bankrot.eu.
Přejít na web

Preventivní restrukturalizace

Poskytujeme kompletní právní poradenství v oblasti preventivní restrukturalizace dle směrnice ES o restrukturalizaci a insolvenci.
Více

Správa a obchod s nemovitostmi

Do této oblasti práva patří správa nemovitostí, převody nemovitostí. advokátní úschova. Podrobnější informace naleznete na www.auctionreality.cz
Přejít na web

Správa a vymáhání pohledávek

Spravujeme, kupujeme a vymáháme pohledávky.

Veřejná doprava

Podíleli jsme se mj. na přípravě nabídkového řízení pro výběr autobusového dopravce jednoho z krajů v České republice a výběrového řízení na železničního dopravce.

Zemědělské právo

Klientům můžeme pomoci v nájemních sporech, s žádostmi o dotace či s vypořádáním nároků z transformace dle zákona č. 42/1992 Sb.

Kontakty

Mgr. Josef Balín LL.M.

IČ: 736 30 721
ID datové schránky: nr9h2ib

Telefon

+420 737 158 834

Email

office@balin-advokati.cz

Kancelář

Františkánská 120/7, 301 00 Plzeň

Pobočka

Cibulkova 216, 339 01 Klatovy

Napište nám

Napište nám, s čím potřebujete pomoci a my se Vám ozveme co nejdříve zpět a domluvíme schůzku.

Aktuality

Náhradní mateřství

V ČR není náhradní mateřství na rozdíl od jiných zemí (Německo, některé státy USA) zakázáno. Provedeme vás celým procesem od výběru náhradní matky, zpracování smluvní

Číst dál »