Josef Balín logo

Komplexní právní služby

Naše advokátní kancelář poskytuje profesionální právní služby v České republice a prostřednictvím zahraničních kolegů i v Německu, Rakousku, Švýcarsku a na Slovensku. Klientům nabízíme především vysokou úroveň právního poradenství a zahraniční zkušenosti získaných mimo jiné na univerzitách v Německu či Rakousku. Díky předchozím pracovním zkušenostem jak u velkých nadnárodních právních firem, tak v malých advokátních kancelářích, jsme získali přehled v různých oblastech práva a zkušenosti s řešením různých typů problémů. To je naší jedinečnou výhodu oproti jiným advokátním kancelářím. Této výhody dovedeme ve prospěch klienta při právním poradenství i soudních jednáních bezezbytku využít! Komplexní právní služby poskytujeme jak fyzickým osobám, tak podnikatelským subjektům v českém a německém jazyce, přičemž je důsledně respektována povinnost mlčenlivosti, osobní přístup a individuální požadavky klientů.

Zahraničí

Klientům nabízíme zahraniční zkušenosti a právní poradenství v českém a německém jazyce. Spolupracujeme se zahraničními advokátními kancelářemi, především s několika advokátními kancelářemi z Německa. Jsme však schopni klientovi pomoci s právním zastoupením i v jiných zemích.

Obchodní právo

Poskytujeme právní služby v celé šíři obchodního práva, do nějž spadá například zakládání a likvidace obchodních společností, soudní spory týkající se dodavatelsko - odběratelských vztahů, poradenství statutárním orgánům, převody obchodních podílů atd.

Realitní právo

Poskytujeme právní služby při prodeji a koupi nemovitosti na klíč. Zajistíme veškeré smlouvy, ověření podpisů, komunikaci s katastrálním úřadem, poradenství při nemovitostech z exekucí a insolvencí, nájemní smlouvy.
Více

Rodinné právo

Zastupujeme klienty mj. v rozvodových řízeních, v řízeních o vyživovací povinnosti, o vypořádání společného jmění manželů či v řízeních o popření otcovství.
Více

Dědické právo

Zastupujeme dědice v dědickém řízení včetně dědických sporů. Sepisujeme závěti, poskytujeme poradenství např. při zanechání dluhů zůstavitelem.
Více

Preventivní restrukturalizace

Poskytujeme kompletní právní poradenství v oblasti preventivní restrukturalizace dle směrnice ES o restrukturalizaci a insolvenci.
Více

Právní audit (DD)

Klientům nabízíme právní audit zejména při koupi obchodního podílu, při koupi nemovitostí či při koupi podniku. Díky tomu pomáháme klientům předejít možným rizikům a nepříjemným překvapením.

Smlouvy

Pro klienty sepisujeme řady druhů smluv odpovídající právě jejich konkrétním požadavkům (kupní, zprostředkovatelské, darovací, o dílo, příkazní, smlouvy o přepravě apod.)

Trestní právo

Obhajujeme obviněné v trestních řízeních, a to od přípravného řízení, přes hlavní líčení, odvolací řízení až po podání dovolání u Nejvyššího soudu. Zastupujeme poškozené. Sepisujeme trestní oznámení, stížnosti, žádosti o propuštění z vazby atd.

Insolvence

Zastupujeme dlužníky a věřitele v insolvenčních řízeních, tzn. přihlašujeme pohledávky, sepisujeme insolvenční návrhy či bráníme klienta proti tzv. šikanózním insolvenčním návrhům. Sepisujeme návrhy na oddlužení, tzv. osobní bankrot. Podrobnější informace naleznete na www.oddluzeni-bankrot.eu.
Přejít na web

Fúze a akvizice (M&A)

Klientům poskytujeme právní služby zejména při prodejích podniků a při přeměnách obchodních společností (fúze, rozdělení, změna právní formy, příhraniční přemístění sídla).​

Správa a obchod s nemovitostmi

Do této oblasti práva patří správa nemovitostí, převody nemovitostí. advokátní úschova. Podrobnější informace naleznete na www.auctionreality.cz
Přejít na web

Správa a vymáhání pohledávek

Spravujeme, kupujeme a vymáháme pohledávky.

Veřejná doprava

Podíleli jsme se mj. na přípravě nabídkového řízení pro výběr autobusového dopravce jednoho z krajů v České republice a výběrového řízení na železničního dopravce.

Pracovní právo

Sepisujeme mj. pracovní smlouvy, výpovědi, interní směrnice. Máme bohaté zkušenosti s pracovněprávními spory jak z pohledu zaměstnavatele, tak jako právní zástupci zaměstnance.

Zemědělské právo

Klientům můžeme pomoci v nájemních sporech, s žádostmi o dotace či s vypořádáním nároků z transformace dle zákona č. 42/1992 Sb.

Kontakty

Mgr. Josef Balín LL.M.

IČ: 736 30 721
ID datové schránky: nr9h2ib

Telefon

+420 737 158 834

Email

office@balin-advokati.cz

Kancelář

Františkánská 120/7, 301 00 Plzeň

Pobočka

Cibulkova 216, 339 01 Klatovy

Napište nám

Napište nám, s čím potřebujete pomoci a my se Vám ozveme co nejdříve zpět a domluvíme schůzku.

Aktuality

Náhradní mateřství

V ČR není náhradní mateřství na rozdíl od jiných zemí (Německo, některé státy USA) zakázáno. Provedeme vás celým procesem od výběru náhradní matky, zpracování smluvní

Číst dál »