Realitní právník Plzeň

Zrealizujeme pro vás kompletní zajištění koupě a prodeje realit na klíč. Především dohlédneme na správné sestavení veškerých smluv. Dále nabízíme široké portfolio doprovodných služeb, aby proces prodeje či koupě proběhl hladce a bez starostí.

Působíme v Plzni a okolí. Máme pobočku také v Klatovech. Zastupujeme rovněž cizince. 

Zajistíme také samotný prodej vaší nemovitosti za nejvyšší cenu (přímým prodejem, dražbou, aukcí). Více informací najdete na www.auctionreality.cz

S čím vám umíme pomoci

Zprostředkovatelská smlouva

Většinou se uzavírá s realitní kanceláří. Zajistíme vám především a kromě jiného správnou definici toho, jaké má realitní kancelář vůči klientovi povinnosti a jakou odměnu za svou práci získá. Víte například, zda máte dojednáno exkluzivní či neexkluzivní zastoupení a co to pro vás znamená?

Rezervační smlouva

Zavazuje vlastníka nemovitosti, že po určitou dobu nebude nabízet nemovitost dalším zájemcům. Velmi často je spojená se splatností rezervační zálohy. Ohlídáme vám, jak se bude nakládat se zálohou, pokud dojde či nedojde ke koupi nemovitosti a z jakého důvodu nebo zda je požadována smluvní pokuta.

Kupní smlouva

V kupní smlouvě dochází k převodu vlastnického práva, a proto je smlouvou nejdůležitější. Někdy jí může předcházet smlouva o smlouvě budoucí, kde se vyjasňují konkrétní náležitosti kupní smlouvy. Pokud tato smlouva chybí, je vhodné náležitosti kupní smlouvy konkretizovat již v rezervační smlouvě. Poradíme vám se správným postupem.

Zápis a výmaz věcného břemene

Věcná břemena jsou spojená s nemovitostí nebo osobou. Mohou být sjednána na dobu určitou i neurčitou. Vznikají písemnou smlouvou, závětí či rozhodnutím příslušného orgánu. Věcné břemeno může být zrušeno písemnou dohodou, promlčením nebo rozhodnutím soudu. Zajišťujeme veškeré činnosti spojené s věcnými břemeny, vč. podání návrhu na vklad do katastru nemovitostí. Může se jednak například o služebnost inženýrské sítě, oporu cizí stavby, služebnost okapu, právo na vodu, služebnost stezky, průhonu a cesty, užívací právo a jiné.

Bezpečná advokátní úschova kupní ceny

Je velmi důležitou součástí procesu kupní smlouvy. Zajišťuje, aby se částka za prodej/koupi nemovitosti dostala ve správný okamžik do správných rukou a nebyla žádná ze stran ve výhodě či nevýhodě. Advokátní úschova je nejběžnějším způsobem úschovy kupní ceny a zároveň nejméně nákladným. (Alternativa jsou služby notáře, banky nebo realitní kanceláře.) Naše advokátní služby jsou v tomto ohledu flexibilní. Dokážeme zohlednit individuální požadavky našich klientů.

Darovací smlouva / s věcným břemenem "na dožití"

Bývá sepisována ve valné většině při darování nemovitosti rodičů dětem. Zde je potřeba pečlivě ošetřit všechny potenciální situace, které mohou v budoucnu nastat, př. zvýhodnění některého z potomků. Často v ní bývá zakotveno věcné břemeno, kdy dárce může v nemovitosti žít, i když již není jejím vlastníkem. Pomůžeme vám ošetřit všechna rizika, abyste byli v souladu nejen vy, ale i všechny vaše děti. Objasníme vám také související daňovou problematiku.

Ověřování podpisů advokátem

Ověřujeme podpisy na listinách, které jsme sami vypracovali, ale také na listinách bez naší součinnosti. Cena za prohlášení o pravosti podpisu je stanovena vyhláškou a činí 30 Kč za jeden podpis.

Návrh na vklad do katastru nemovitostí

Při sestavování kupní smlouvy se zároveň připravuje návrh na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí. Pro naše klienty zajistíme jak samotný návrh, tak i podání návrhu na katastrální úřad.

Koupě nemovitosti z insolvence či exekuce

Nákup nemovitosti z exekuce je pro zájemce rizikový, protože je spojený se závazky prodávajícího, které musí být před koupí nemovitosti plně uhrazeny. V případě insolvencí veškeré závazky zanikají zaplacením kupní ceny insolvenčnímu správci. Vyřídíme za vás komunikaci se všemi dotčenými stranami, aby byla koupě pro vás bezpečná a bez starostí.

Nájemní smlouva

Zhotovíme pro vás nájemní smlouvu, aby byly ošetřeny všechny náležitosti s předmětem nájmu, dobou trvání nájmu, odměnou za nájem vč. podmínek při ukončení nájmu a nedodržení splatnosti nájemného a dalších důležitých náležitostí.

Proč vybrat právě nás

Dlouholetá praxe

S realitním právem máme mnohaleté zkušenosti, často řešíme komplikované prodeje nemovitostí zatížené věcnými břemeny či exekucí. 

Úvodní konzultace zdarma

Bezplatná prvotní konzultace. Zorientujeme se ve vaší situaci a domluvíme podmínky spolupráce. Cenu budete znát předem. 

Individuální přístup

Ke každé koupi či prodeji nemovitosti přistupujeme individuálně a zohledňujeme veškeré okolnosti s tím spojené, aby klient získal maximální užitek.  

Zastupujeme i cizince

V realitním právu zastupujeme i cizince, mluvíme německy a anglicky. 

Diskrétnost

Jsme si vědomi, že prodej / koupě / darování nemovitosti může být mnohdy citlivé téma, proto je pro nás diskrétnost samozřejmostí. 

Časté dotazy

Jaká je cena právní služby při prodeji a koupi nemovitosti?

Záleží, jak moc komplikovaný je váš případ nákupu či prodeje nemovitosti a jaké dotčené strany je potřeba zohlednit. Odměna advokáta závisí na tom, kolik času bude muset případem strávit. U nás se cenu dozvíte na úvodní schůzce. Bez znalosti detailů se cena nedá předem určit.

Potřebuji právníka při prodeji nemovitosti?

Není to povinnost, můžete si všechny náležitosti vyřídit sami, vložit do toho svůj čas a použít např. vzorové smlouvy, kterých je na internetu mnoho. Otázkou ovšem je, do jaké míry jsou kvalitní a zda zohledňují podmínky právě pro váš případ. Dobrý realitní právník vám ušetří spoustu času a zajistí bezpečnost obchodu, ve kterém se jedná o převody velmi vysokých částek, podmínkách nabití vlastnictví či věcná břemena. 

Co potřebuji na úvodní schůzku?

Na úvodní schůzku nic nepotřebujete, ale můžete přinést doklady k nemovitosti jako výpis z katastru nemovitostí nebo parcelní číslo apod.