Rubriky
Nezařazené

Zákon o obchodních korporacích

Nejvyšší soud se ve svém aktuálním stanovisku sp. zn. Cpjn 204/2015 ze dne 13. ledna 2016 vyjádřil k některým sporným otázkám zákona o obchodních korporacích. Zaujal např. stanovisko, že usnesení valné hromady s.r.o. o souhlasu s převodem podílu na osobu, která není společníkem, nemusí mít formu notářského zápisu.